top of page

Patriks Dronetjenester    

Mobil: 957 08 120  

Org. 918 629 483 Oslo

E-post: post@patriksdronetjenester.no 

Registrert hos Luftfartstilsynet som drone operatør.

Godkjent for kommersiell virksomhet og ansvars forsikret. 

bottom of page